Blog

Joga Vinyasa Flow

Nie tak dobrze znana polskiemu joginowi praktyka, która powstała w XX w. jako współczesna odpowiedź na tradycję jogiczną, zawartą w Yogasutrach Rysziego Patańdźalego. Podkreśla ona znaczenie [...]