Zmiana Rozwój Inspiracja

Przywództwo wyższego stopnia, nowoczesne formy komunikacji w organizacjach

Dla kogo i w jakim celu?

Dla wszystkich osób zarządzających swoimi projektami, firmami, komunikacją globalną. Małe, średnie, duże firmy, startupy, agencje, instytuty, placówki edukacyjne i inne.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Wizji i określenia konkretnych celów swojego biznesu, partnerstwa, projektu itp.
 • Wizji i określenia lub reorganizacji pracy poszczególnych działów, instytutów, grup projektowych
 • Dopasowania nowoczesnych form komunikacji wewnętrznej i nowych mediów
 • Zaznajomienie się z nowymi środkami komunikacji i zarządzania
 • Rozwiązywania konfliktów komunikacyjnych wewnątrz organizacji – struktura, zespoły projektowe, pracownicy każdego szczebla, zarząd
 • Metodyki i formy analizy oraz rozwiązywania wadliwego układu organizacyjnego – przywództwo sytuacyjne
 • Samoprzywództwa
 • Przywództwa projektowego, organizacyjnego i własnej wizji przywództwa
 • Zarządzania zmianą
 • Negocjacji i mediacji oraz komunikacji międzynarodowej, międzypokoleniowej i międzygenderowej
 • Nowoczesnej, kognitywnej formy komunikacji w oparciu o wartości i cele organizacji
 • Empowermentu
 • Skutecznego pozyskiwania i utrzymywania talentów w firmie
 • Umiejętności słuchania, analizowania, syntetyzowania i zrozumiałej komunikacji
 • Komunikacji pozawerbalnej

Jak wygląda spotkanie?

Pierwsze spotkanie ma formę konsultacyjną, a następnie ustalamy cel, potrzeby, terminowość i mierzalne procedury oczekiwanych rezultów. Umów spotkanie: Kontakt

Negocjacje, mediacje i komunikacja w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym

Dla kogo i w jakim celu?

Dla wszystkich, którzy komunikują się w celu osiągnięcia konkretnych celów biznesowych, prewencyjnych czy edukacyjnych, które mają kluczowe znaczenie dla powodzenia wszelkiego rodzaju przedsięwzięć.

Zdobędziesz wiedzę i otrzymasz narzędzia do prowadzenia właściwej komunikacji w globalnym środowisku:

 • Planowanie kariery, przywództwa, postawy
 • Kroki milowe i przygotowanie planu strategii
 • Metody i formy prowadzenia negocjacji i rozpoznawania graczy
 • Praktyczne umiejętności negocjacyjne warsztatowe
 • Talenty i naturalne umiejętności w sztuce prowadzenia negocjacji, mediacji i rozwiązywania sporów
 • NLP
 • Sztuka werbalnej i pozawerbalnej formy komunikacji i wywieranie wpływu
 • Rozwiązywanie konfliktów komunikacyjnych
 • Formy i metody mediacyjne w komunikacji międzynarodowej, międzypokoleniowej i międzygenderowej
 • Mediacje w praktyce
 • Rozumienie sytuacji kryzysowych i podejmowanie odpowiednich działań mediacyjnych
 • Komunikacja pozawerbalna, gestykulacja, przekaz synkopowany
 • Kulturowe mechanizmy komunikacji

Jak wygląda spotkanie?

Pierwsze spotkanie ma formę konsultacyjną, a następnie ustalamy cel, potrzeby, terminowość, mierzalne procedury oczekiwanych rezultów. Umów spotkanie: Kontakt

Design Thinking – Agile – Komunikacja w środowisku rozproszonym – Start-Up

Cztery różne umiejętności, które przydają się zarówno w dużych środowiskach biznesowych, jak i dla indywidualnych kreatorów (np. startuow).

Dla kogo i w jakim celu?

Dla przedsiębiorców i osób kreatywnie rozwijających produkty i usługi, dla poszukujących inspiracji i świeżości spojrzenia na biznes, projekt, usługę. Dla każdego, kto chce wprowadzić pozytywne zmiany do swojej firmy lub pomysłu biznesowego.

Podczas spotkań zdobędziesz wiedzę i doświadczenie ze strategii design thinking:

 • Tworzenie nowego projektu, usługi, produktu
 • Planowanie i przeprowadzenie zmiany
 • Zmiana kierunku dotychczasowego myślenia o projekcie i/lub  biznesie
 • Budowanie kreatywnych i zaangażowanych grup projektowych
 • Narzędzia i praktyki strategicznej zmiany w biznesie
 • Nowe technologie w modelu design thinking/agile/środowisk rozproszonych

Jak wygląda spotkanie?

Pierwsze spotkanie ma formę konsultacyjną, a następnie ustalamy cel, potrzeby, terminowość, mierzalne procedury oczekiwanych rezultów także po zakończeniu wszystkich spotkań. Umów spotkanie: Kontakt

Rozwój osobisty i doradztwo zawodowe

Dla kogo i w jakim celu?

Dla wszystkich poszukujących swojego powołania lub planujących zmianę ścieżki kariery. Dla osób podejmujących decyzję o wyborze szkoły, studiów, pracy oraz kadr i zespołów HR. Coaching pomaga zmienić dotychczasowy punkt widzenia i odnaleźć siłę oraz motywację na nowych drogach życia i kariery. Bardzo często wykorzystujemy metodę design thinking do relaizacji celów.

Obszary specjalizacji:

 • Odkrywanie swoich wrodzonych talentów i nabytych umiejętności w wyborze celów zawodowych
 • Projektowanie swojego życia prywatnego i/lub zawodowego w oparciu o cele i potrzeby
 • Zmiana życiowa i/lub zawodowa
 • Wypalenie zawodowe
 • Umiejętność zarządzania swoim czasem, karierą, sferą prywatną
 • Wsparcie w poszukiwaniu inspiracji, wizji, sensu
 • Odnajdywanie siebie
 • Zarządzanie zdrowiem, motywacją i osiągnięciami

Jak wygląda spotkanie?

Pierwsze spotkanie zwykle jest formą konsultacji, następnie pracujemy nad osiąganiem zamierzonych celów i realizowaniem swoich potrzeb. Umów spotkanie: Kontakt

Coaching kryzysowy – życiowe zmiany

Dla kogo i w jakim celu?

Wsparcie i pomoc w trudnej, kryzysowej sytuacji, która wydarzyła się teraz lub trwa od dawna i wywołuje negatywne zmiany w życiu. Przygotowanie na zmiany lub próba poradzenia sobie z dylematem doświadczenia granicznego.

Obszary wsparcia:

 • Sytuacje nagłe, traumatyczne, nieoczekiwane
 • Uzależnienia
 • Kryzys w obecnej pracy
 • Utrata, zerwanie, rozwód, żałoba
 • Trudności w relacjach z ludźmi – rodziną, partnerem, przyjaciółmi
 • Samotność
 • Depresja, smutek, żal
 • Obniżone poczucie własnej wartości
 • Problemy z tożsamością wobec nieoczekiwanych zmian cielesnych i/lub doświadczeń emocjonalnych
 • Transpłciowość i interpłciowość – wsparcie procesów zmiany, pomoc w kryzysie psychosomatycznym i społecznym, umiejętność radzenia sobie z wyobcowaniem i „odcięciem”
 • Wsparcie osób interpłciowych w psychosomatycznym procesie zmian

Umów spotkanie: Kontakt